Käyttö- ja toimitusehdot - Kuvituskuvat

Sivujen käyttö- ja toimitusehtojen lisäksi, näitä Kuvituskuvien käyttöehtoja sovelletaan Pixmacin ja sen asiakkaan välisiin kuvituskuvatoimituksiin.

Tallentamalla kuvia Pixmacin sivuilta, asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja ja sivujen käyttö- ja toimitusehtoja.

1.

Non-exclusiivisen lisenssin ostaminen ei tarkoita yksinoikeutta eikä siirrä tekijänoikeutta ostajalle. Tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien lisäksi, non -exclusiivisen lisenssin ostajalla, ei ole mitään omistusoikeutta kuvaan. Asiakas vastaa aineiston käytön laillisuudesta ja julkaisemiseen tarvittavien lupien hankkimisesta. Aineisto ei sisällä malli-, yksityisyys-, tuotemerkki-, logo-, henkilö-, omaisuus- tai mainosvapautta ellei sitä ole erikseen kuvan yhteydessä mainittu. Sivuilta tehty kuvalataus on sitova ostotapahtuma.

2.

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Pixmacin ja Asiakkaan välisiin kuvatoimituksiin, ellei erikseen kirjallisesti toisin sovita. Tällä sopimuksella Pixmac luovuttaa Asiakkalle ostettuihin kuviin ikuisen ja maailmanlaajuisen non-exclusiivisen käyttöoikeuden a) henkilökohtaisessa tai opetuksellisessa käytössä b) kaupallisessa yritystoiminassa.  Kuvien tekijänoikeus ei siirry asiakkaalle.  Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä kuvia tai luovuttaa niitä veloituksetta tai korvausta vastaan edelleen kolmannelle taholle. Jos Asiakas tekee tilauksen työnantajansa edustajana sitovat nämä sopimusehdot paitsi työn tilaajaa myös hänen työnantajaansa.  Normaalissa työnkulussa, asiakas saa kuitenkin luovuttaa kuvat kolmannelle taholle (kuten painotalolle) lopullisen painotuotteen/julkaisun valmistamista varten. Tällaisella kolmannella taholla ei kuitenkaan ole mitään muuta oikeuttaa käyttää kuvaa tai arkistoida sitä omiin tietokantoihinsa, tai sallia ulkopuolisten pääsyn kuvaan.  Asiakas voi arkistoida kuvat omaan digitaaliseen asiakkaan sisäiseen tietokantaan, joka mahdollistaa Asiakkaan henkilökunnalle pääsyn kuviin. Asiakkaan tulee kuitenkin varmistaa, että mikään asiakkaan ulkopuolinen taho ei saa pääsyä kuviin. Kuvista ei saa muodostaa yleisölle avointa tietokantaa.  Huolimatta siitä mitä tämän sopimuksen muissa kohdissa on sanottu, ja huolimatta missä koossa kuvat ovat ladattavissa Pixmacin sivuilta, kuvien julkaisu Internet-käytöissä on sallittu vain resoluutiolla 72 dpi. Kuvia ei saa laittaa saataville korkearesoluutiokuvina.  Tämä lisenssi ei oikeuta kuvia käytettävän minkään yrityksen logona, tai osana logoa.  Asiakkaalla on oikeus muokata kuvia ja luoda niistä jälkiperäisiä teoksia edellyttäen, että noudatetaan lakia jälkiperäisten teosten luomisesta ja käyttämisestä (USA Copyright Act (U.S. Statutes at Large 90 Stat. 2541 (1976))  Muokattujen ja jälkiperäisten teosten käyttöoikeus sisältää kaikki samat käyttöoikeudet kuin mitä on sallittu originaalikuville, mukaan lukien jälkiperäisten teosten käyttö jälleenmyyntituotteissa, kuten T-paidat, mukit, kalenterit, julisteet, hiirimatot ja jne.

3.

Huolimatta siitä mitä tämän sopimuksen muissa kohdissa on sanottu, ja rajoittumatta mihinkään edellä mainittuihin rajoituksiin, asiakas hyväksyy ja takaa, että hän ei:

(a) myy, luovuta, välitä tai siirrä edelleen tämän sopimuksen nojalla itselleen ostamiaan oikeuksia. Myy, luovuta, välitä tai siirrä edelleen tai levitä työstä tai siitä muunnettuja stand-alone-tiedostoja osana online-tietokantaa tai muu tietokantaa siten, että se mahdollistaisi kolmannen osapuolen saavan kuvan haltuunsa

(b) jaa kuvia minkään muun henkilön tai yhteisön kanssa kuin mitä on nimenomaisesti sallittu tämän sopimuksen nojalla

(c) laita kuvia verkkoon ladattavassa muodossa, laita kuvia sähköiselle ilmoitustaululle, tai jakele tai salli kuvia jaeltavan matkapuhelinlaitteilla. Sisällytä kuvia mihinkään elektroniseen mallipohjaan tai sovellukseen, joka on web-pohjainen, ja/tai jossa tarkoituksena on luoda useita näyttökertoja sähköisissä tai painetuissa tuotteissa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen muun muassa, verkkosivuston suunnittelu, esittely-mallit, sähköiset postikortit, käyntikortit tai muut sähköiset tuotteet tai painotuotteet

(d) lataa tai tallenna kuvia useammalle kuin yhdelle tietokoneelle samanaikaisesti, asiakas voi kuitenkin tehdä yhden varmuuskopion tallentamalla kuvan yhdelle ulkoiselle medialle (ulkoinen kovalevy, muistitukku, CD/DVD-levy

(e) käytä, kopioi, levitä tai näytä kuvia suunnittelumallipohjissa tai sovelluksissa, jotka on tarkoitettu jälleenmyyntiin

(f) käytä, kopioi, levitä tai näytä kuvia jälleenmyyntiin tai jakeluun tarkoitetuissa tuotteissa tai palveluissa, joiden ensisijainen arvo on kuvassa itsessään, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, mukit, t-paidat, julisteet, postikortit, tai muu kauppatavara, ja mikä tahansa edellä mainituista "print on demand"- tai sähköisessä muodossa, sellaisina kuin niitä sovelletaan

(g) käytä, kopioi, levitä tai näytä kuvia millään sellaisella tavalla, joka on herjaava tai panetteleva tai muuten loukkaava tai epäsiveellinen

(h) poista mitään merkintää tekijänoikeudesta, tavaramerkistä tai muusta henkisestä omistusoikeudesta, tai muita tietoja, jotka saattavat olla liitettynä tai näkyä kuvan alkuperäisessä ladatussa muodossa. Asiakas säilyttää ja jäljentää kaikki edellä mainitut tiedot myös mahdollisissa kuvasta tehtävissä varmuuskopioissa

(i) ei sisällytä kuvaa mihinkään tavaramerkkiin tai palvelumerkkiin tai tuotemerkkiin

(j) käytä kuvaa tavalla, joka loukkaa mitä tahansa lakia, asetusta tai ohjesääntöä

(k) käytä kuvaa toimituksellisessa käytössä ilman, että seuraava copyright-merkintä julkaistaan kuvan yhteydessä: Kuva: © Valokuvaajan nimi/Pixmac

(l) käytä kuvaa tavalla, joka rikkoo tai loukkaa immateriaalioikeuksia tai muita henkilön tai yhteisön oikeuksia, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, työn luojan moraalisia oikeuksia ja kuvassa näkyvän henkilön oikeuksia, tai kuvassa näkyvän omaisuuden omistajan oikeuksia

(m) käytä kuvaa tavalla, joka liittää kuvan tai sen kuvaajan, tai kuvassa näkyvät henkilöt, tavaramerkit, omaisuudet, kiinteistöt jne. mihinkään poliittiseen, uskonnolliseen, taloudelliseen tai muuhun mielipiteisiin perustuvaan liikkeeseen

(n) käytä kuvaa tavalla, joka asettaa kuvassa esiintyvät henkilöt huonoon valoon tai kuvailee heitä tavalla, jota voidaan pitää loukkaavana - tämä sisältää, mutta ei rajoitu:

  • (1) kuvien käyttö pornograafisissa tarkoituksissa
  • (2) tupakkamainonnassa
  • (3) aikuisviihteen mainonnassa, seksipalveluita tarjoavien baarien tai ravintoloiden mainonnassa, tai muita vastaavia palveluita tarjoavien yritysten ja tuotteiden tai palveluiden mainonnassa, tai seuralaispalveluiden mainonnassa
  • (4) poliittisissa kannatusilmoituksissa
  • (5) lääkkeiden tai muiden farmaseuttisten tuotteiden mainonnassa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, henkilökohtaiset hygieniatuotteet tai syntyvyyden säännöstelytuotteet (tämä pykälä ei koske kuvien käyttöä yleensä lääkemainonnassa vaan kieltää ainoastaan kuvassa esiintyvän mallin profiloinnin negatiivisella tavalla)
  • (6) käytöissä, jotka ovat herjaavia, tai sisältävät muutoin lainvastaisia, uhkaavia tai moraalittomia osioita
  • (7) väärennettyjen henkilöiden ja henkilötietojen luomisessa (esimerkiksi ajokortit, internet- identiteetit, passit jne.)
  • (8) sovelluksissa, jotka käyttävät kuvaa ruumiillistumana tai vuorovaikutteisena virtuaalisena henkilönä tai yhteisönä
  • (9) tavalla, jossa kuvan on merkitty esittävän jotakin muuta henkilöä, tai antamalla mielikuvan, että kuvassa esiintyvä malli on joku muu henkilö

 

4.

Kuten edellä on todettu, asiakas maksaa lisenssimaksun Pixmacin hinnaston mukaisesti.

5.

Asiakas hyväksyy, että Pixmac ja / tai sen jälleenmyyjä pidättää itsellään kaikki oikeudet, nimikkeet ja edut kuvaan (paitsi oikeudet tämän sopimuksen mukaisesti) ja että minkäänlainen omistusoikeus tai moraalinen oikeus kuvaan ei siirry kaupassa asiakkaalle.  Pixmacillä ja / tai sen jälleenmyyjällä (soveltuvin osin) on myös aina edelleen oikeus käyttää, kopioida tai näyttää kuvaa myös omassa ammatillisessa portfoliossaan. Ilman mitään muihin oikeuksiin liittyviä rajoituksia, Pixmacillä on edelleen oikeus käyttää kuvaa sisäisessä arkistoinnissa ja viitetarkoituksissa.  Ilman mitään muihin oikeuksiin liittyviä rajoituksia, Pixmacillä on edelleen oikeus käyttää kuvaa sisäisessä arkistoinnissa ja viitetarkoituksissa.

6.

Sen lisäksi, mitä edellä on esitetty ja taattu, sekä asiakas, että Pixmac täten vakuuttavat, että heillä on oikeus tehdä tämän sopimus.

7.

Asiakas sitoutuu vapauttamaan Pixmacin ja sen tytäryhtiöt sekä kaikki niiden toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, omistajat, agentit, edustajat, jälleenmyyjät, asiakkaan tämän sopimuksen vastaisista toiminta- tai käyttötavoista johtuvista vastuista ja korvausvelvollisuuksista ja korvausvaatimuksista, ja vastaamaan kaikista syytteistä, vaatimuksista, väitteistä, kuluista (mukaan lukien asianajajan palkkiot) tai muusta vastuusta, jotka johtuvat asiakkaan virheellisistä toimista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, teollis-ja tekijänoikeusrikkomukset, kunnianloukkaus, yksityisyysoikeuden rikkomukset jne.  Pixmacillä on oikeus oman harkintansa mukaan, ilman erillistä neuvottelua asiakkaan kanssa, valvoa mahdollisten riitatapausten hoitamista, ja asiakas sitoutuu täysin ja kaikin tavoin tekemään Pixmacin kanssa yhteistyötä.

8.

Asiakas hyväksyy ja ymmärtää, että Pixmac eikä sen tytäryhtiöt, eikä niiden toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, omistajat, agentit, edustajat, jälleenmyyjät (muut kuin Asiakas), ole vastuussa mistään vahingoista, olivatpa ne suoria, satunnaisia, epäsuora tai välillisiä, jotka johtuvat asiakkaan mahdollisesta kuvan käytöstä tai käyttämättä jättämisestä, huolimatta siitä onko osapuolia informoitu tai neuvottu mahdollisten vahinkojen mahdollisuuksista.  Asiakas hyväksyy ja ymmärtää, että Picmaxillä ei yleensä ole tavaramerkkien, logojen tai muiden immateriaalioikeuksien vapautuksia kuvissaan. Asiakkaan velvollisuus ja vastuu on hankkia käyttölupa ja julkaisulupa kaikilta mahdollisilta kolmansilta osapuolilta.  Asiakas ymmärtää, että Pixmacillä ei yleensä ole vapautuksia kiinteistöjenomistajilta, valmistajilta tai kaupallisten tuotteiden suunnittelijoilta; kuten (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen) autot, lentokoneet, pakatut tuotteet, vaatteet, astiat jne., jotka ovat kuvattu joihinkin kuviin.  Minkään kuvatoimiston tai valokuvaajan ei yleensä ole mahdollista saada tällaista ”avointa” vapautusta mihinkään tuote- tai tavaramerkkiin ja/tai logoon, mutta se voidaan saada tapauskohtaisesti. Ostotapahtuman jälkeen vastuu julkaisusta ja levittämisestä on yksinomaan asiakkaalla.  Kuvat tarjotaan "sellaisenaan" ja, ellei toisin ole nimenomaisesti mainittu tässä sopimuksessa, Pixmac ei anna mitään takuita ostetun kuvan soveltuvuudesta suunniteltuun käyttöön tai kuvan sopivuudesta johonkin

9.

Tämä sopimus jatkuu ikuisesti, ellei sitä sanota irti tämän pykälän mukaisesti. Pixmac voi milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen koskien mitä tahansa kuvaa siinä tapauksessa, että Asiakas rikkoo mitä tahansa tämän sopimuksen pykälää tai niiden asettamia velvoitteita vastaan.  Pixmacillä on myös oikeus oman harkintansa mukaan kieltää lataaminen Pixmacin verkkosivuilta  Pixmacin ilmoittaessa minkä tahansa kuvan käyttölisenssin irtisanomisesta, sitoutuu asiakas välittömästi lopettamaan kuvan käytön ja tuhoamaan sen kaikista mahdollisista tiedostoistaan ja medioistaan, ja varmistamaan, että sen asiakkaat ja loppukäyttäjät ja yhteistyökumppanit tekevät samoin, tai pyydettäessä palauttamaan tiedosto Picmacille

10.

Pixmacin ilmoittaessa minkä tahansa kuvan käyttölisenssin irtisanomisesta, sitoutuu asiakas välittömästi lopettamaan kuvan käytön ja tuhoamaan sen kaikista mahdollisista tiedostoistaan ja medioistaan, ja varmistamaan, että sen asiakkaat ja loppukäyttäjät ja yhteistyökumppanit tekevät samoin, tai pyydettäessä palauttamaan tiedosto Picmacille. Pixmacin pyynnöstä Asiakas vahvistaa kirjallisesti kuvan hävittämisen ja/tai poistamisen.  Tämän sopimuksen päättyminen ei vapauta Asiakasta mistään sellaisista maksuvelvoitteista, jotka ovat mahdollisesti syntyneet ennen sopimuksen päättymistä. Tämän sopimuksen pykälät 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ja 11 säilyvät sitovina myös tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen

11.

Tätä sopimusta hallitaan ja tulkitaan Tsekin lainsäädännön mukaisesti. Kaikki oikeudelliset toimet ja riitakäsittelyt tähän sopimukseen liittyvistä menettelytavoista on pantava vireille Tsekin valtion tuomioistuimissa.  Tämä sopimus ei muodosta Pixmacin ja asiakkaan tai avustajan välille mitään työsuhdetta, yhtiökumppanuutta, liikekumppanuutta tai muuta sen kaltaista,vaan molemmat osapuolet toimivat täysin itsenäisinä toimijoina.  Asiakas ymmärtää ja hyväksyy. että hän on vastuussa kaikista käytöistä, myynneistä, arvonlisäveroista ja muista vastaavista veroista ja maksuista, jotka lakisääteisesti kohdistuvat asiakkaalle tämän sopimuksen mukaisissa ostoissa ja tallennuksissa. Pixmacin luopuminen edellä mainittujen lakisääteisten verojen tai muiden veronkaltaisten tai viranomaismaksujen kannosta, ei vapauta asiakasta sen vastuusta suhteessa oman valtionsa tai muiden valtioiden viranomaisiin.  Jos Pixmac ajautuisi konkurssiin, säilyy asiakkaalla edelleen tämän sopimuksen määrittelemät oikeudet ja velvollisuudet, mukaan lukien täysi oikeus käyttää ja hyödyntää ostamiaan kuvia tämän sopimuksen mukaisesti.  Pixmacillä on oikeus oman harkintansa mukaan siirtää tai luovuttaa edelleen kolmannelle taholle mitkä tahansa tämän sopimuksen oikeuksista tai kaikki sen oikeudet tai velvollisuudet. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa kolmannelle taholle mitään hänen tässä sopimuksessa mainittuja oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan. Tämä sopimus sitoo Pixmaciä ja sen Asiakkaita ja/tai heidän edustajiaan.  Minkään tässä sopimuksessa nimenomaisesti tai epäsuorasti mainitun, ei ole tarkoitus myöntää tai asettaa kenellekään tai millekään muulle taholle, henkilölle tai yhteisölle kuin Pixmacille ja Asiakkaalle tai hänen edustajalleen , mitään tämän sopimuksen oikeuksia tai velvollisuuksia.Kun jokin yhteys tässä sopimuksessa vaatii, yksikkö sisältää myös monikon ja päinvastoin, ja miespuolinen sisältää myös naispuolisen ja neutraalin sukupuolen, ja päinvastoin.  Jos tämän sopimuksen jokin pykälä, ehto tai rajoitus on pätemätön, laiton tai täytäntöönpanokelvoton, kaikki muut tämän sopimuksen ehdot ja velvoitteet ovat kuitenkin edelleen täysin voimassa.

Odota hetki, lightboxisi latautuu